ALKOGOGLE

POZOSTAŁE ATRAKCJE

Służą do demonstracji upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu takich jak:

- obniżenie koncentracji,
- spowolnienie czasu reakcji,
- niemożność określenia kierunków,
- zniekształcenie widzianego obrazu,
- zmiany w ocenie odległości,
- podwójne widzenie,
- brak koordynacji ruchowej.
 

Alkogogle